Tommie Johansson - Karlstad - Skatter - JuridikRevisor
  Revisor Tommie Johansson


Jag heter Tommie Johansson och är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult FAR samt ägare till Revisor Tommie Johansson AB. Jag har arbetat som revisor i egen byrå sedan 1975. Kunderna finns i Karlstad och Arvika.

Godkänd revisor? Läs mer hos Revisorsnämnden (RN)

Revisonsverksamheten bedrivs med senast utvecklade revisionshjälpmedel. Detta för att åstadkomma en så kvalitativt bra revision som möjligt sett ur alla intressenters synvinkel.

Vi är medlemmar i FAR.

Jag hjälper Er att göra rätt från början.

Adress
Revisor Tommie Johansson AB
Bosebyn Björkhagen
671 92 Arvika


Telefon: 0570-80912 Arvika, 070-674 92 94
E-post: tommie@tjrev.se